De Sarr is een specialistisch autismeteam, onderdeel van Parnassia Groep, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De Sarr is HKZ gecertificeerd.

De Sarr houdt zich specifiek bezig met hulpverlening aan personen met een autisme spectrum stoornis en hun omgeving.

Hulpverlening kan bestaan uit diagnostisch onderzoek naar een autisme spectrum stoornis en behandeling aan personen bij wie deze diagnose reeds gesteld is. De Sarr werkt boven-regionaal en heeft een hulpverleningsaanbod voor alle leeftijden en alle intelligentieniveaus.

Op deze site kunt u onder andere meer informatie vinden over hoe de Sarr georganiseerd is, voor welk hulpverleningsaanbod u bij de Sarr terecht kunt en hoe u zich kunt aanmelden.

De Sarr jeugd, is onderdeel van Lucertis, Sarr volwassenen is onderdeel van Bavo Europoort. Verdere informatie over onze werkwijze en alle informatie over de rechten en plichten die cliënten bij Lucertis en Bavo Europoort hebben is te vinden op de websites www.lucertis.nl en www.bavo-europoort.nl . Ook is daar de formele klachtenprocedure te vinden. Deze informatie heeft zowel betrekking op jeugdige als volwassen cliënten.