Aanbod Sarr

Voor jeugd (tot 21 jaar) en volwassenen (21 jaar en ouder) kan men bij de Sarr terecht voor diagnostiek (alle intelligentieniveaus), individuele en groepsbehandeling (mogelijk vanaf IQ 85), advisering scholen, consultatie en deskundigheidsbevordering.

Autisme is ingewikkelde problematiek die doordringt in alle levensgebieden. Het individu en zijn systeem (gezin, andere deskundigen) hebben hulp nodig om autisme en de consequenties daarvan te begrijpen en met de nodige kennis te kunnen handelen.

Hulpverlening vanuit de Sarr is gericht op het uitbreiden van competenties en mogelijkheden, waarbij diagnostiek een belangrijke rol speelt. Samenwerking met ouders, partners en hulpverleningsinstanties is hierbij een belangrijke voorwaarde.