Studiemiddag ĹProblemen met begrijpend lezen bij kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis
2017-03-16
Gerda Lelieveld
Thema Op woensdag 19 april 2017 organiseert de SARR in samenwerking met het IWAL instituut voor leerstoornissen een studiemiddag over problemen met begrijpend lezen bij kinderen en jeugdigen met een autismespectrumstoornis.
Lees meer >
Sarr Volwassenen verhuist
2013-08-23
Gerda Lelieveld
Per 26 augustus verhuist het Sarr Expertisecentrum Volwassenen uit Rotterdam naar de Oudedijk 76 in Rotterdam. Klik hier voor de routebeschrijving.
Lees meer >
Sarr Volwassenen verhuist
2013-08-23
Gerda Lelieveld
Per 26 augustus verhuist het Sarr Expertisecentrum Volwassenen
Lees meer >
De Nationale Autismeweek 2013
2013-03-06
Gerda Lelieveld
In het kader van de Nationale Autismeweek organiseren Sarr Expertisecentrum Autisme, MEE Rotterdam Rijnmond en het AIC de Rotterdamse Autismedag
Lees meer >
Cursus: En nu studeren
2012-11-28
Gerda Lelieveld
Cursus voor jongeren met een autismespectrum stoornis die willen gaan studeren.
Lees meer >
Passend onderwijs en autisme
2012-10-24
Gerda Lelieveld
Lezing December 2012 "Passend onderwijs en autisme" Prof. dr. I.A. van Berckelaer - Onnes
Lees meer >
Basiscursus Autisme en onderwijs - online versie
2012-01-04
Gerda Lelieveld
Live Online Learning (LOL)
Lees meer >
Informatiemiddag Autisme 16 september 13:30 - 17:00
2011-07-27
Gerda Lelieveld
Voor broers, zussen, tantes, ooms, collegaĺs, vrienden en/of andere naasten van een persoon (ouder dan 18 jaar) met een autisme spectrumstoornis die graag wat meer willen weten over autisme. De middag is voor alle ge´nteresseerden ouder dan 16 jaar. Indien degene met een autisme spectrumstoornis met de ge´nteresseerde wil meekomen dan kan dat, maar ook deze persoon moet zich dan opgeven!
Lees meer >
Autismedag vrijdag 8 april
2011-03-11
Gerda Lelieveld
MEE Rotterdam, Sarr Expertisecentrum Autisme en AIC nodigen u uit op vrijdag 8 april 2011 van 16.00 uur tot 20.00 uur voor de Rotterdamse Autismedag met doorlopend lezingen en/of filmvoorstellingen.
Lees meer >
Uitnodiging Sarr Studiemiddag 30 maart 2011
2011-01-14
Gerda Lelieveld
Voor docenten, leerlingbegeleiders, zorgco÷rdinatoren en andere betrokkenen in het onderwijs. Thema; autisme en seksualiteit. Een lezing, door de heer Emmen, over de psychoseksuele ontwikkeling bij jongeren met een autismespectrumstoornis.
Lees meer >
E-health-pilot psycho educatie voor ouders van kinderen met een autismespectrumstoornis
2010-11-24
Gerda Lelieveld
Sarr Rotterdam gaat starten met een E-health-pilot psycho educatie voor ouders van kinderen met een stoornis in het autisme spectrum.
Lees meer >
Informatiemiddag Autisme 2010
2010-10-20
Gerda Lelieveld
Voor wie is deze middag bedoeld? Voor broers, zussen, tantes, ooms, collegaĺs, vrienden en/of andere naasten van een persoon (ouder dan 18 jaar) met een autisme spectrumstoornis die graag wat meer willen weten over autisme. De middag is voor alle ge´nteresseerden ouder dan 16 jaar. Zie voor meer informatie onder folders,

Nieuwe groep gaat starten; Mindfulness training voor volwassenen met autisme
2010-09-21
Gerda Lelieveld
Zie de folder onder het kopje "Folders" in het menu.

Nieuw: Lotgenoten contactgroep 20-30 jaar
2010-04-27
Gerda Lelieveld
Een lotgenoten contactgroep voor jongvolwassenen in de leeftijd van 20 tot 30 jaar.
Lees meer >
Sarr Onderwijs:
2010-03-09
Gerda Lelieveld
In september 2010 zal opnieuw de basiscursus Autisme en Onderwijs starten voor docenten. Zie voor aanmelding en informatie onze website

Sarr Jeugd: Nieuwe oudertraining
2010-03-09
Gerda Lelieveld
De sectie jeugd heeft een training ontwikkeld specifiek voor ouders met een kind met autisme en een verstandelijke beperking.
Lees meer >
Nieuw: Partner lotgenotencontact:
2010-03-09
Gerda Lelieveld
Je partner heeft een vorm van autisme en je komt situaties tegen waarover je graag met andere mensen, die in een vergelijkbare situatie verkeren, wil praten.
Lees meer >
Sarr Volwassenen: Team Den Haag.
2010-03-09
Gerda Lelieveld
Sinds enige tijd is in Den Haag ook een Sarr team werkzaam. Voor informatie over werkwijze en aanmelding zie onder aanmelden.
Lees meer >
Activiteiten in het kader van de Nederlandse Autismeweek bij de Sarr:
2010-03-09
Gerda Lelieveld
Op 2 april, Wereld Autisme Dag, begint de eerste Nederlandse Autismeweek. Het doel van de Autismeweek is meer bekendheid te geven aan autisme onder het grote publiek en vooroordelen weg te nemen. In het kader van de Autismeweek organiseert Sarr Expertisecentrum Autisme een middag over autisme op donderdag 8 april:
Lees meer >
Oudercursus MEE / Sarr
2010-03-09
Gerda Lelieveld
De oudercursus ( gegeven door Sarr en MEE) voor ouders met een zoon of dochter met een vorm van autisme boven 18 jaar gaat in april 2010 weer van start.
Lees meer >
Deskundigheidsbevordering voor woonbegeleiders.
2010-03-09
Gerda Lelieveld
Lees meer >
2010-02-24
Gerda Lelieveld
Lees meer >
Inschrijven is mogelijk voor de Basiscursus Autisme en Onderwijs
2009-12-14
Gerda Lelieveld
Voor informatie over de cursus Autisme en Onderwijs, zie de folder. De basiscursus begint september 2010. De data zijn; 15 september, 29 september, 13 oktober, 27 oktober, 10 november, 24 november en 15 december. Telkens op woensdagmiddag (zie folder) van 13:30 tot 16:30uur .

Uitnodiging studiemiddag 13 januari 2010
2009-11-25
Gerda Lelieveld
Boosheid heeft vaak te maken met gevoelens van onmacht en oplopende spanning. Voor kinderen met autisme is het vaak de enige manier om zich te uiten. Hoe kunnen wij als begeleiders het beste met deze boosheid omgaan en hoe kunnen we het voorkˇmen? Tijdens de studiemiddag zal mevrouw Van Doorn op deze onderwerpen ingaan. Zij zal spreken over het vroegtijdig onderkennen van boosheid, over het maken van een nieuwe start met de leerling en over het eigen handelen in de situatie waarin het kind boos is. Tenslotte zal in haar lezing aandacht zijn voor de omgang met boze ouders.
Lees meer >
Hugo Borst zet autisme op de kaart op Landelijke Dag Psychische Gezondheid
2009-09-25
Gerda Lelieveld
Op 10 oktober wordt de Landelijke Dag Psychische Gezondheid georganiseerd. Wereldwijd staat deze dag in het teken van een specifiek thema binnen de psychische gezondheidszorg. Dit jaar staat Autisme centraal. Het doel van deze dag is om autisme uit het verborgene te halen en meer bekendheid te geven. Meer begrip kan mensen met een vorm van autisme en hun naasten uit hun isolement halen. Daarnaast draagt meer bekendheid bij aan een betere signalering van deze stoornis en kan het de drempel naar hulpverlening verlagen. Context organiseert in samenwerking met Sarr Expertisecentrum autisme (beide onderdeel van de Parnassia Bavo Groep) op zaterdag 10 oktober verschillende activiteiten in het Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam om algemeen publiek, mensen met een vorm van autisme, familieleden en andere ge´nteresseerden te informeren over autisme. Onderdeel van het programma is een uitgebreid interview met (voetbal)criticus Hugo Borst, vader van zoon Charlie die een vorm van autisme heeft.
Lees meer >
Informatiemiddag Autisme op 16 oktober 2009
2009-08-14
Gerda Lelieveld
Bij de Folders (links in het menu) kunt u de hele informatiefolder vinden,
Lees meer >
Uitnodiging studiemiddag Sarr 30 september 2009
2009-06-16
Gerda Lelieveld
Omgaan met boosheid bij kinderen en jongeren met een autismespectrum stoornis: van voorkomen tot genezen
Lees meer >
Een nieuwe cursus
2009-05-28
Gerda Lelieveld
Er is een nieuwe cursus; " En nu naar het Voortgezet Onderwijs! " .
Lees meer >